NAsze usługi

Nasza firma świadczy szeroki wachlarz usług związanych z obsługą celną, rejestracją pojazdów, akcyzą, przygotowaniem deklaracji Intrastat. Służymy również doradztwem celno-skarbowym.

Usługi Celne

Nasza agencja celna pomaga przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym, zajmującym się transportem towarów – zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Zapewniamy wsparcie w procesach celnych, co pozwala nie tylko zyskać wiele korzyści finansowych, ale również znacząco usprawnić cały proces. Oferujemy obsługę celną oraz doradztwo celne.

 • odprawy celne importowe, eksportowe
 • wystawianie dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów
 • zgłoszenie towarów w innych procedurach gospodarczych
 • zgłoszenie towarów w innych procedurach gospodarczych,wniosek o udzielenie pozwolenia na gospodarcze procedury celne /np. odprawę czasową, uszlachetnienie bierne, uszlachetnienie czynne
 • odprawy celne towarów przeznaczonych dla osób fizycznych/np. mienie przesiedlenia
 • pomoc w uzyskaniu numeru EORI.

Pośrednictwo w akcyzie

Oferujemy pełną pomoc, która obejmuje:

 • prawidłowe wypełnienie deklaracji z uwzględnieniem kodów celnych
 • dotrzymanie terminów w celu uniknięcia mandatu karnego
 • określenie właściwego urzędu, do którego należy złożyć deklarację
 • doradztwo w skomplikowanych sprawach - prawidłowo wyliczona podstawa opodatkowania jest gwarancją uniknięcia wezwania przez Urząd do podwyższenia wartości nabytego samochodu
 • tłumaczenie dokumentów m.in. z języka niemieckiego, angielskiego, duńskiego i innych
 • sporządzanie wniosków dot. wydania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub zwolnienia z obowiązku opłaty podatku akcyzowego

Dokumenty niezbędne do przygotowana deklaracji:

 • dokument zakupu pojazdu
 • zagraniczny dokument rejestracyjny pojazdu: np. "BRIEF" Fahrzeugbrief (karta pojazdu), "SCHEIN" Fahrzeugschein (dowód rejestracyjny)

Naszymi klientami są zarówno komisy samochodowe jak również osoby fizyczne sprowadzające na własne potrzeby pojazdy objęte podatkiem akcyzowym.

Oferujemy możliwość działania na zasadzie upoważnienia w pełnym zakresie, od wyliczenia podstawy opodatkowania, przez wypełnienie deklaracji, po zapłatę akcyzy. Zarówno firmy, jaki i osoby fizyczne mogą w pełni oszczędzić czas oraz stres związany z wypełnianiem niezbędnych formalności.

Rejestracja pojazdów

Świadczymy kompleksowe usługi w Szczecinie oraz Policach z zakresu rejestracji pojazdu zakupionego poza granicami RP oraz w Polsce. W Państwa imieniu:

 • wypełnimy i złożymy w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklarację akcyzową od samochodu lub dokonamy odprawy celnej
 • uzyskamy potwierdzenie zapłaty akcyzy/dokument odprawy celnej
 • określimy właściwy urząd skarbowy, do którego należy złożyć deklarację
 • wypełnimy i złożymy wniosek o rejestrację pojazdu w Urzędzie Miasta Szczecin i Starostwie Powiatowym w Policach, a Państwo otrzymacie tablice rejestracyjne, nalepkę na szybę oraz pozwolenie czasowe ważne do 30 dni. Przed upływem ważności pozwolenia czasowego zgłosimy się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego
 • jeżeli dokumenty pojazdu będą wymagały tłumaczenia lub pojazd będzie musiał mieć opinię biegłego rzeczoznawcy również pomożemy Państwu w tym zakresie – współpracujemy z biurami tłumaczy przysięgłych i rzeczoznawcami samochodowymi

Dzięki naszej pomocy unikną Państwo - zwłaszcza w okresie trwającej pandemii - żmudnych procedur, oczekiwania na terminy i czasu straconego na stanie w kolejkach w urzędach.

Dokumenty niezbędne do przygotowana wniosku:

 • dowód rejestracyjny
 • badanie techniczne
 • umowa sprzedaży/faktura zakupu
 • karta pojazdu
 • badanie techniczne

Oraz opcjonalnie:

 • świadectwo homologacji WE
 • tłumaczenia (jeżeli dokumenty są sporządzone w obcym języku)
 • tablice rejestracyjne (jeżeli są)
 • akcyza (dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy)
 • odprawa celna (jeżeli była dokonana)

Intrastat

 • W Państwa imieniu możemy realizować obowiązek składania deklaracji INTRASTAT. Zaangażowanie Klienta w proces utworzenia i przesłania deklaracji INTRASTAT jest ograniczone do przekazania nam dokumentów niezbędnych do utworzenia deklaracji w wygodny dla siebie sposób – poprzez e-mail.

INTRASTAT pozwala ujednolić system rejestracji transakcji handlowych pomiędzy podmiotami z różnych krajów Unii Europejskiej. Powstał on do celów statystycznych, aby urzędy pozyskały dostęp do informacji o wewnątrzwspólnotowych transakcjach sprzedaży i zakupu.

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

W tym ostatnim przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym przekroczyła wartość progów.

Progi są corocznie podawane do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny. Warto pamiętać, że ustawodawca rozdziela transakcje na te dotyczące wywozu i te dotyczące przywozu, dlatego deklaracje INTRASTAT-Przywóz oraz INTRASTAT-Wywóz należy złożyć oddzielnie (istnieje możliwość, że będziemy zobowiązani do złożenia jedynie jednej z tych informacji).

Progi podstawowe, a progi szczegółowe

Główny Urząd Statystyczny corocznie podaje oddzielnie progi podstawowe i szczegółowe. W zależności od tego, którą kwotę przekroczymy, w deklaracji INTRASTAT musimy podać inne dane.

Płatnicy VAT, których obroty przekroczą próg podstawowy (należy sprawdzać transakcje z bieżącego i poprzedniego roku), w deklaracji muszą zawrzeć okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji i kod właściwej izby celnej.

W sprawozdaniu nie może zabraknąć również: określenia odbiorcy (przywóz) lub nadawcy (wywóz), łącznej wartości fakturowej (wyrażonej w złotówkach), liczby pozycji, numerów pozycji, opisu towarów, kodu właściwego kraju (kraj wysyłki przy przywozie lub kraj przeznaczenia przy wywozie), kodu rodzaju transakcji, kodu towaru, jego masy netto oraz ilości (wyrażonej w uzupełniającej jednostce miary), wartości fakturowej (wyrażonej w złotówkach), podpisu osoby wypełniającej deklarację.

System INTRASTAT rejestruje wywóz i przywóz towarów pomiędzy Polską, a innymi krajami UE.

Do towarów wspólnotowych należą:

 • Towary uzyskane na terenie UE
 • Towary pochodzące z krajów trzecich i terytoriów zewnętrznych, ale dopuszczone do swobodnego obrotu w kraju członkowskim UE
 • Towary uzyskane na obszarze celnym UE z towarów odpowiadającym cechom punktu 1 i 2

Dotacje unijne i krajowe

Doradzamy i pomagamy prawidłowo przygotować wnioski, które są niezbędne przy staraniu się o dofinansowanie ze środków unijnych i publicznych, w tym:

 • wypełnimy i złożymy we właściwej instytucji wniosek o dofinansowanie
 • pomożemy skompletować niezbędne załączniki
 • dopilnujemy terminów obowiązujących w trakcie rozpatrywania wniosków przez właściwe instytucje
 • pomożemy w rozliczeniu otrzymanych środków