AKTUALNOŚci

4 marca, 2022

Zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

Informacja dotycząca możliwości stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów przywożonych do Polski z państw trzecich w ramach pomocy humanitarnej przeznaczonej dla uchodźców przyjeżdżających do Polski w związku działaniami wojennymi w Ukrainie.

Szanowni Państwo,
Departament Ceł uprzejmie informuje, że na podstawie art. 61 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009) możliwe jest stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych niżej wymienionych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych:
artykułów pierwszej potrzeby, tj. towarów niezbędnych do zaspokojenia najważniejszych potrzeb ludzkich, na przykład artykułów żywnościowych, lekarstw, odzieży i pościeli przywożonych przez organizacje państwowe lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących;
• wszelkiego rodzaju towarów przekazywanych nieodpłatnie przez osobę lub organizację spoza obszaru celnego Unii Europejskiej i bez zamiaru wykorzystania ich przez przekazującego do celów handlowych, przeznaczone dla organizacji państwowych lub uprawnionych organizacji charytatywnych lub dobroczynnych, wykorzystywanych do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących;
wyposażenia i materiałów biurowych przekazywanych nieodpłatnie przez osobę lub organizację spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, i bez zamiaru wykorzystania ich przez przekazującego do celów handlowych, przeznaczonych dla uprawnionych organizacji charytatywnych lub dobroczynnych, wykorzystywanych jedynie na potrzeby ich funkcjonowania lub realizacji celów działalności charytatywnej lub dobroczynnej.

POKAŻ Więcej
4 marca , 2022

Komunikat dotyczący zasad wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę.

W związku z wojną na Ukrainie Departament Ceł przekazał informacje dotyczące zasad wysyłki pomocy humanitarnej poza obszar celny Unii Europejskiej. W celu zapewnienia sprawnej obsługi planowanych transportów z pomocą humanitarną w każdej izbie administracji skarbowej wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej. Będą oni koordynować działania organów celnych w zakresie objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym, jak i awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym na przejściu granicznym, przez który planowane jest wyprowadzenie konwoju. Podmioty, organizacje i instytucje organizujące i wysyłające konwoje humanitarne na Ukrainę powinny przede wszystkim współpracować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach akcji #PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej. Uruchomiona została strona pomagamukrainie.gov.pl, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc. Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie. Mogą oni również zgłaszać się do najbliższego oddziału celnego, w którym otrzymają informacje o niezbędnych formalnościach celnych. Zasadą jest, że w transporcie drogowym objęcie procedurą wywozu nie odbywa się w oddziale celnym granicznym tylko realizowane jest w wewnętrznych placówkach celnych – ogólnopolska siatka oddziałów celnych, w których takie formalności można realizować dostępna jest na stronie podatki.gov.pl.

Kontaktując się z oddziałem celnym należy przede wszystkim przekazać wykaz towarów, które mają zostać objęte konwojem humanitarnym. Umożliwi to Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przekazanie zwrotne informacji, czy towary te mogą być przedmiotem pomocy humanitarnej. Pozwoli też na określenie listy dokumentów, jakie powinny zostać przedstawione organowi celnemu.

Towary wysyłane w ramach pomocy humanitarnej muszą zostać objęte procedurą wywozu w systemie AES/ECS2. Dlatego niezbędne jest przekazanie do tego systemu elektronicznego zgłoszenia celnego w postaci pliku XML. Eksportowane towary nie podlegają cłu ani należnościom podatkowym. W Ministerstwie Finansów uruchomiony został specjalny adres
e-mail: pomagam.ukrainie@mf.gov.pl.
Źródło: www.puesc.gov.pl

12 grudnia, 2021

e-Płatność

Informujemy, że 1 grudnia 2021 roku została udostępniona kolejna usługa z grupy usług e-Płatności, dzięki której opłacisz należności w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym. Narzędzie „Zapłać za dokument przez e-Płatność” pozwala na opłatę należności w formie płatności elektronicznych online za deklarację akcyzową od aut osobowych (AKC-US) i jest powiązana z usługą: Złóż deklarację akcyzową od samochodu i uzyskaj potwierdzenie zapłaty.
Płatności online na PUESC realizowane będą z wykorzystaniem systemu PayByNet. Dzięki usłudze „Zapłać należności poprzez e-Płatności” możesz zapłacić za wiele dokumentów na raz, w tym przy użyciu plików specyfikacji, wpłacić zaliczki dzienne do deklaracji oraz zapłacić za dokumenty z przekroczonym terminem płatności.Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności.
Źródło: www.puesc.gov.pl

10 grudnia, 2021

Progi statystyczne INTRASTAT

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że na 2022 rok ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej, zobowiązanych do składania zgłoszeń INTRASTAT:

Próg podstawowy:

  • dla przywozu 4.000.000 zł
  • dla wywozu   2.000.000 zł

Próg szczegółowy:

  • dla przywozu  65.000.000 zł
  • dla wywozu   120.000.000 zł

Wysokość progów statystycznych w stosunku do 2021 roku ulegnie zmianie w progu szczegółowym w wywozie. Pozostałe progi nie ulegną zmianie.
Źródło: Newsletter INTRASTAT nr 14/2021 z dnia 02.11.2021 r.

8 grudnia, 2021

BREXIT

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpią kolejne zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli granicznej pomiędzy UK a UE.
Poniżej lista planowanych zmian:
Eksport żywności: Od 1 stycznia 2021 r. przy wwozie do Wielkiej Brytanii, strona brytyjska wymaga eksportowych świadectw zdrowia tylko w odniesieniu do tzw. produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa z powodu występowania chorób zwierząt na terytorium państwa eksportera (POAO under safeguard measures).
Od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywać wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem systemu IPAFFS.

POKAŻ Więcej
6 grudnia, 2021

Harmonogram wprowadzania kontroli dla importu z UE do UK

18 listopada br. Zjednoczone Królestwo (UK) opublikowało zaktualizowaną wersję The Border Operating Model, dokumentu w którym określono zasad wymiany handlowej po brexicie, w tym nowy system stopniowego wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla poszczególnych produktów importowanych do UE z UK.

POKAŻ Więcej